سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بالاقیز

هر کس که میخواهد وارد این فرقه شود باید به شعور کیهانی متصل شود که آن از این طریق امکان پذیر است که به فردی که به شعور کیهانی متصل شده اتصال شود و هر کدام از اینها حلقه ای میشوند برای اتصال به فرد یا همان حلقه ی دیگر.این شعورکیهانی ابتدا به آقای محمد علی طاهری افاضه شده و او به دیگران تفویض میکند.در این عرفان بر خلاف اسمش به تزکیه نفس و ایمان و عبادات و ... نبازی نیست. از نظر آ نها عرفان یعنی رفتن روی پله عشق و چنین سفری ماورای تکلیف است و نیز با عقل و دانش بدست نمی آید. یعنی اینکه آدمی از روی تکلیف پا در این عرصه نمیگذارد و هیچ تقیدی هم لازم نیست.در اینجا خدا و اهل بیت هیچ معنا و مفهومی ندارند. به عقیده انها انسان نمیتواند عاشق خدا باشد زیرا از هیچ راهی قادر به فهم او نیستیم.در این بحث به صورت اجمالی در مورد این عرفان گفته شد . منتظر قسمت بعدی این بحث باشید. 


+نوشته شده در شنبه 90/11/15ساعت 8:29 عصرتوسط خاتون | نظرات ( ) |