سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بالاقیز

اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =?
اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =??
اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =???
اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =????

 

ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست
پس ان انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.


+نوشته شده در جمعه 89/11/1ساعت 7:14 عصرتوسط خاتون | نظرات ( ) |