سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بالاقیز

سلام بجه ها ، کارشناس این هفته جلسه خانه خوبان جناب دکتر یونسی بودند.ایشون میگفتند که زن وشوهری که 100 درصد با هم تفاهم داشته باشند اصلا وجود ندارد پس خودتان را زیاد ناراحت نکنید ، بهترین درصد تفاهم برای خانواده 70 درصد است و حداقل آن 45 درصد است ،زیر این درصد مشکل تلقی شده و باید بررسی شود.جالب این بود که میگقت زن یا شوهری که 100 درصد مطیع امر همسرشون هستن و خودشون رو ندید میگیرن، فرقی با عقب مانده ذهنی و یا معلول ذهنی ندارند ، پس بیاید برای خودمون ارزش قاءل شیم تا دیگران برایمان ارزش قاءل شند.در ضمن این. هم گفت که کسانی که میخوان آزاد باشند و زندگی تأهلی رو جدا از زندگی خصوصیشون می دونن اصلا بهتره که ازدواج نکنن ،چونکه انسان تا وقتی مجرد آزاده و متوحش، ولی با ازدواج ،متأهل یا اهل و رام شده است که باید یکسری قید وبند هایی را رعایت کند و کسانی که حاضر نیستن این غل وزنجیرها را به پایشان ببندن اصلا ازدواج نکنن بهتر است. دیگه خیلی طولانی شد برای امروز کافیه.          به امید زندگیه 70 درصد تفاهمی برای همه خداحافظ


+نوشته شده در دوشنبه 89/9/15ساعت 12:29 صبحتوسط خاتون | نظرات ( ) |مردان در صید عشق به وسعت نا منتهایی نامردند، گدایی عشق میکنن تا زمانی که مطمأن به تسخیر قلب زنی نشده اند، اما همین که مطمأن شدند ، مردانگی را در کمال نامردی به جا میا

ورند.{ دکتر علی شریعتی}


+نوشته شده در شنبه 89/9/13ساعت 3:27 عصرتوسط خاتون | نظرات ( ) |